Narzeczeni

Kiedy rozpocząć bezpośrednie przygotowania do sakramentu małżeństwa?

zdjęcie: joel carter/pexels.com

dr

2018-06-08

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej sześć miesiący przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu.

Dokumenty, które należy przygotować w celu spisania protokołu przedślubnego:

- metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesiące przed spisaniem protokołu;
- świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej;
- świadectwo ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa (jeżeli takie miało miejsce)
- dowód osobisty.
Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania narzeczonych (wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa, świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie polskim i miejscu zamieszkania). Zaświadczenie z USC jest ważne 6 miesięcy..

W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.

 

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
 
szczegóły
NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 
szczegóły
PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA DLA NIESŁYSZĄCYCH
 
szczegóły
SPOTKANIA W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO
 
szczegóły
PRZYGOTOWANIE METODĄ DIALOGOWĄ
 
szczegóły
„PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO”
 
szczegóły
DOMINIKANIE KATOWICE
 
szczegóły

Przygotowanie do małżeństwa

N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dzisiaj: 19.04.2019