Przystań. Poradnia Psychologiczna

Siedziba: ul. M. Skłodowskiej-Curie 30/4; 40- 058 Katowice

Duszpasterstwo Rodzin

2018-09-24

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003 nr 43) zarządza powołanie w diecezji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Ze względu na rosnącą liczbę osób wymagających pomocy w wielu szczególnych dziedzinach. Poradnie takie, w celu zapewnienia zgłaszającym się integralnej pomocy, winny zatrudniać różnych specjalistów. Oprócz duszpasterza będą w nich dostępni między innymi: psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Zasady Duszpasterstwa Rodzin w Archidiecezji Katowickiej (18.03.2015) wskazują, że: Pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Katowickiej jest Arcybiskup Katowicki, który jako ojciec i pasterz szczególnie troszczy się o tę dziedzinę duszpasterstwa i poświęca jej swe zainteresowanie, troskę i czas, oraz zapewnia wszelkie środki do działania. (por. FC 73). W Archidiecezji Katowickiej funkcjonuje specjalistyczna poradnia, aktualnie pod nazwą „Przystań”. Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna.

„Przystań” świadczy profesjonalną pomoc psychologiczną szeroko rozumianej rodzinie, zarówno małżonkom jak i osobom indywidualnym, a także duchownym. Głównym celem poradni jest wspieranie małżonków i rodziców w realizowaniu swojego powołania, pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz kształtowanie postaw prorodzinnych. Poradnię tworzy zespół chrześcijańskich profesjonalistów – psychologów, psychoterapeutów, doradców i interwentów kryzysowych. Osoby pracujące w poradni działają pod stałą superwizją. Naszą posługę opieramy na chrześcijańskim rozumieniu człowieka, którego chcemy wspierać w jego całościowym rozwoju – psychicznym, duchowym i społecznym. Udzielając pomocy psychologicznej pozostajemy otwarci na sferę duchową człowieka.

Nasz Kościół lokalny wpisuje się w nurt duszpasterstwa Kościoła powszechnego. Troska o rodziny w archidiecezji katowickiej była obecna zawsze w różnych formach.
W 1957 roku powstała w naszej diecezji Katolicka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna, a w 1958 r. przekształciła się w Diecezjalną Poradnię Życia Rodzinnego.
Od 60 lat pracownicy Poradni służyli rodzinom przeżywającym trudności: udzielali wsparcia psychologicznego, pomagali w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, uczyli naturalnych metod planowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, udzielają pomocy prawnej. Aktualnie część tych zadań jest realizowanych w ramach szerokiej działalności Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej. Działalność ta dziś wykracza już poza zakres samej poradni (np. poradnie życia rodzinnego na szczeblu parafialnym, duszpasterstwo małżonków zmagających się z niepłodnością, itp.).
Otwarta w nowym lokum poradnia jest kontynuacją 60 letniej tradycji. W 2019 r. nastąpiła przebudowa poradni. Zostali zatrudnieni nowi specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi. Poradnia nosi aktualnie nazwę „Przystań”. Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna, świadcząc specjalistyczną pomoc psychologiczną – rodzinom i osobom indywidualnym.

 

Tel.: 519 546 197

Godziny rejestracji:
Poniedziałek - piątek od 14.00 do 19:00

 

Strona internetowa: www.przystan.katowice.pl

Mail.: przystan.poradniapsychologiczna@gmail.com

kierownik: ks. dr Krzysztof Matuszewski

Obszary działania, pomocy:
diagnoza psychologiczna; konsultacja; terapia; poradnictwo psychologiczne; psychoedukacja; działalność profilaktyczna; działalność informacyjna; działalność szkoleniowa.

Uwagi:
1. Standardowy czas porady wynosi 45 minut
2. W Poradni nie udziela się Sakramentu Pokuty.
3. Poradnia nie załatwia spraw urzędowych za pacjentów.
4. Pomoc udzielana jest osobom pełnoletnim; dzieciom i młodzieży pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie udziela się porad.
6. Istnieje możliwość złożenia darowizny na cele Poradni.

Poradnia specjalistyczna

N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 26.05.2019