Konkurs "Przyjaciel rodziny"

KONKURS „PRZYJACIEL RODZINY 2018” OTWARTY

ewa_porada

2018-06-28

Wzorem poprzedniego roku, uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił II edycję konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”.

Celem konkursu jest wyróżnienie pięciu osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Do takich działań można zaliczyć m.in.:

 • wzmacnianie trwałości rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania, zapobieganie rozpadowi rodziny,
 • świadczenie wieloaspektowego wsparcia na rzecz rodziny, w tym pomoc w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców,
 • pomoc w organizacji opieki nad osobami zależnymi (dziećmi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi),
 • pomoc w zaspokojeniu potrzeb materialnych, w tym troska o niezamożne rodziny wielodzietne i niepełne,
 • poradnictwo i doradztwo rodzinne, w tym pomoc rodzinom będącym w kryzysie,
 • szkoły rodziców i wychowawców,
 • prowadzenie pracy ulicznej, podwórkowej (streetworking),
 • organizacja pomocy w nauce oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym w klubach, świetlicach socjoterapeutycznych, ochronkach,
 • organizacja czasu wolnego rodziny, sprzyjającego integrowaniu jej członków oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,
 • wspieranie rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz przemocy,
 • wzmacnianie trzeźwości rodzin,
 • profilaktyka i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w tym agresji rówieśniczej, przemocy i uzależnieniom od środków psychoaktywnych,
 • profilaktyka i przeciwdziałanie zachowaniom autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli i znaczenia w lokalnej społeczności,
 • obrona praw rodziny, rodziców i dzieci.

Szczegóły konkursu

Informacje

N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 26.05.2019