Jezu,Ty mówiłeś: "Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie."

Jesteś jedynym zbawicielem i Dawcą łaski, przywracasz nam życie

Boże i zapewniasz wieczne mocą swego odkupienia.

Twemu miłosierdziu, posłuszni słowom "Nie zabraniajcie dzieciom

przychodzić do Mnie", polecamy naszą córkę/naszego syna.

Prosimy też, utwierdź nasze przekonanie, że dziecko, które opłakujemy,

ogarnie ojcowska miłość Boga Stwórcy. Amen