ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

 

Temat wybrany przez Ojca Świętego na tę okazję brzmi: „Wydadzą owoc nawet i w starości”. To fragment Psalmu 92, konkretnie jego 15 werset. Hasło ma na celu podkreślenie, że dziadkowie i osoby starsze są wartością i darem zarówno dla społeczeństwa, jak i dla wspólnot kościelnych.

MODLITWA NA ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

Dziękuję Ci, Panie,

za ukojenie w Twojej obecności.

Nawet gdy jestem samotny,

jesteś moją nadzieją i moją ufnością,

od mej młodości jesteś moją skałą i twierdzą!

Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę

i pobłogosławiłeś mnie długim życiem.

Dziękuję Ci za chwile radości i trosk,

za marzenia już spełnione

i te, które jeszcze przede mną.

Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo,

do którego mnie wzywasz.

Umocnij, o Panie, moją wiarę,

uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,

naucz mnie przygarniać tych, którzy cierpią bardziej niż ja,

abym nigdy nie przestał marzyć

i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich cudach.

Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół,

aby światło Ewangelii dotarło do każdego zakątka ziemi.

Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić świat,

aby ucichła burza pandemii,

ubodzy doznali pocieszenia i ustały wszelkie wojny.

Wspieraj mnie w słabości

i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili, którą mi dajesz,

– w pewności, że jesteś ze mną przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata. Amen.

 

 

 Wskazówki pastoralne na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

 

ODWIEDZINY BABĆ I DZIADKÓW ORAZ INNYCH SAMOTNYCH OSÓB STARSZYCH

 • Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych obchodzony będzie w okolicznościach, w których w wielu krajach osoby starsze nadal nie będą mogły fizycznie uczestniczyć we Mszy św. Aby przesłanie bliskości i pocieszenia w tym Światowym Dniu dotarło do wszystkich – nawet do tych, którzy są najbardziej odizolowani – prosimy wiernych o odwiedzenie swoich babć i dziadków, a także niespokrewnionych osób starszych z terenu własnej wspólnoty i przekazanie im orędzia Ojca Świętego.
 • Odwiedziny stanowią widomy znak Kościoła, który wychodzi do innych. W czasach dystansu społecznego, spowodowanego pandemią, odwiedziny pokazują, że istnieje sposób, aby być blisko osób starszych, zachowując jednocześnie środki bezpieczeństwa.
 • Odwiedziny to osobisty wybór, by wybrać się i pójść z pośpiechem do innych (por. Łk 1,39), tak jak zrobiła to Maryja, udając się w odwiedziny do swej starszej krewnej Elżbiety.
 • Odwiedziny stanowią okazję dla wnuków i wszystkich młodych ludzi, by swoi babciom i dziadkom lub innym starszym osobom, które zdecydują się odwiedzić, powiedzieć „Jestem z tobą zawsze”.
 • Przy okazji odwiedzin można też wręczyć starszej osobie prezent, np. kwiaty, i wspólnie odmówić modlitwę przygotowaną na ten Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
 • Odwiedziny mogą być także okazją do ofiarowania osobie starszej, zwłaszcza tej, która od dłuższego czasu nie opuszczała swojego domu, możliwości przyjęcia sakramentów pojednania i Eucharystii.
 • Odwiedziny mieszkającej samotnie starszej osoby stanowią jeden ze sposobów na uzyskanie odpustu zupełnego, udzielonego z okazji tego Światowego Dnia.
 • Tam, gdzie obostrzenia sanitarne wciąż uniemożliwiają osobiste odwiedziny, miłość może użyć wyobraźni, aby znaleźć sposoby dotarcia do samotnych osób starszych przez telefon lub media społecznościowe.

 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWEGO DNIA Z UDZIAŁEM STARSZYCH

 • Osoby starsze to najważniejsi adresaci działań organizowanych w ramach Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Orędzie Ojca Świętego skierowane jest właśnie do nich.
 • Ważne, by postarać się, aby jak najwięcej seniorów mogło wziąć osobisty udział w niedzielnej liturgii sprawowanej z okazji tego Dnia.
 • Osoby starsze z parafii lub wspólnoty mogą zostać zaproszone na chwilę refleksji nad orędziem Papieża na ich Światowy Dzień. Wersja drukowana może być rozdana wszystkim obecnym.
 • Wszyscy odwiedzający samotnie mieszkające osoby starsze, które nie mogą w takim spotkaniu uczestniczyć, mogą wręczyć im tekst orędzia.
 • Wszystkim babciom i dziadkom oraz osobom starszym, do których uda się dotrzeć z okazji ich Światowego Dnia można powierzyć intencje modlitewne Ojca Świętego, a także intencje szczególne własnej parafii czy wspólnoty.

 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWEGO DNIA Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY

 • Kilka tygodni/dni przed Światowym Dniem warto zorganizować spotkanie z udziałem młodzieży, na którym przedstawi się im cały pomysł i upewni, że dotrą z odwiedzinami do możliwie największej liczby seniorów.
 • Można zorganizować takie spotkanie już po obchodach Światowego Dnia, aby dać młodzieży szansę podzielenia się wrażeniami z odwiedzin u seniorów.
 • Młodzież może też przygotować kampanie społeczne, aby rozpowszechnić informację o Światowym Dniu, używając w tym celu mediów społecznościowych.

 

UPAMIĘTNIENIE OSÓB STARSZYCH ZMARŁYCH Z POWODU COVID-19

 • Podczas Eucharystii sprawowanej z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych lub w innym wyznaczonym czasie, można poświęcić chwilę na wspomnienie osób starszych z parafii lub wspólnoty, które zmarły w wyniku pandemii, a w szczególności tych, dla których nie było możliwości odprawienia nabożeństwa żałobnego.
 • Jednym z możliwych sposobów jest wyczytanie imion osób starszych na zakończenie modlitwy wiernych i zapalenie świecy za każdą wspominaną osobę.

 

ODPUST ZUPEŁNY

 • Penitencjaria Apostolska ogłosiła 13 maja dekret o udzieleniu odpustu z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
 • Osoby starsze mogą uzyskać odpust uczestnicząc w jednej z Mszy św. odprawianych z okazji tego Światowego Dnia.
 • Z uwagi na nadal utrzymujący się stan zagrożenia zdrowia i fakt, że niektórzy seniorzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć we Mszy św. z powodów zdrowotnych, odpust obejmie również tych, którzy będą uczestniczyli we Mszy za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu.
 • Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Światowym Dniu wykonają "uczynek miłosierdzia", odwiedzając samotną osobę starszą.
 • W miejscach, gdzie władze publiczne wyraźnie zabraniają osobistych odwiedzin, aby uniknąć zarażenia, możliwe jest także uzyskanie odpustu poprzez spotkanie wirtualne.

 

WSKAZÓWKI LITURGICZNE

 • Jedna z Mszy św. w niedzielę 24 lipca może być poświęcona obchodom tego Światowego Dnia z udziałem seniorów z parafii lub wspólnoty.
 • Aby zachęcić osoby starsze do uczestnictwa w Mszy św., członkowie wspólnoty mogą zorganizować transport dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do kościoła.
 • W trakcie celebracji młodzi ludzie z parafii lub wspólnoty mogą przekazać seniorom orędzie Ojca Świętego, skierowane do dziadków i ludzi starszych.
 • 24 lipca, jak również w dni bezpośrednio przed i po tym dniu, celebracje liturgiczne Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych mogą odbywać się także w szpitalach i domach dla seniorów. O ile to możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, parafianie powinni zaangażować się w te obchody, aby dobrze przygotować oprawę Mszy św.
 • Ofiary składane na tacę w trakcie Mszy św. sprawowanych z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych mogą być przeznaczone na projekty wspierające ubogie osoby starsze we wspólnocie.

 

 

PROPONOWANE INTENCJE MODLITWY WIERNYCH I WSPOMNIENIE OSÓB ZMARŁYCH Z POWODU PANDEMII

 • Za Kościół, aby każdego dnia dokonywał cudu rozmnożenia chleba życia i słowa zbawienia. Niech nikomu nie zabraknie pokarmu dla ciała, ani nadziei, która rodzi się z wiary. Za Papieża Franciszka i jego posługę. Ciebie prosimy…
 • Za nas wszystkich, ludzi starszych, byśmy żyli w sposób gody powołania, które otrzymaliśmy – z pokorą, łagodnością i wielkodusznością. Niech nasza kruchość nigdy nie przeszkadza nam być silnymi w miłości, ani być pocieszeniem dla ubogich i wsparciem dla młodych. Ciebie prosimy…
 • Za ludzi młodych, którzy stają wobec głodu chleba i głodu pokoju na tym świecie. Niech nigdy nie zniechęcają się tym, jak niewiele mają, ale niech będą posłuszni zaproszeniu Pana, by pomóc nakarmić wszystkich. Ciebie prosimy…
 • Za tych z nas, którzy są dziadkami i babciami, abyśmy umieli z mądrością towarzyszyć naszym rodzinom i uczyli się przekazywać skarb wiary wnukom i młodszym pokoleniom. Ciebie prosimy…
 • Za wszystkich samotnych ludzi starszych, którzy są spragnieni bliskości i przytulenia, aby nikt nie żył w samotności. Niech nawiedzi ich anioł i niech doświadczą obietnicy Pana dotykającej ich życia: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni”. Ciebie prosimy…
 • Za wszystkich chorych, aby zostali uzdrowieni i aby ustała burza pandemii. Prośmy, abyśmy nauczyli się nigdy nie zostawiać nikogo samego w obliczu napaści zła i aby wszyscy, także w najuboższych krajach świata, mieli dostęp do opieki medycznej. Ciebie prosimy…
 • Za nas samych, abyśmy wszyscy – młodsi i starsi – uznając, że otrzymaliśmy jedno powołanie, jedną wiarę i jeden chrzest, poświęcili nasze życie służbie pokojowi, braterstwu i przyjaźni między ludźmi. Ciebie prosimy…
 • Wspominamy, o Panie, wszystkie osoby starsze z naszej wspólnoty, które zmarły ostatnio na skutek pandemii, także tych, o których nikt nie pamięta. Przyjmij ich wszystkich do swojego królestwa pokoju i miłosierdzia. Ciebie prosimy…

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA DŁUGIE ŻYCIE

Boże Miłosierdzia,

który obdarzyłeś swoje dzieci darem długiego życia;

udziel im swego błogosławieństwa.

Spraw, aby odczuły miłość i moc Twojej obecności.

Niech się radują z Twego miłosierdzia, gdy patrzą w przeszłość.

Gdy patrzą w przyszłość, niech wytrwają w nadziei, która nie gaśnie.

Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki.