Zapraszamy na warsztaty dla kobiet: Cała jesteś piękna przyjaciółko moja. 

Ośrodek Rekolekcyjny w Brennej, 7-9 października 2022 r.

Szczegóły i zapisy na stronie: Cała jesteś piękna! (przednamimalzenstwo.pl)