Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Katowicach.