„Ważne, aby osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach odczuwały, że są częścią Kościoła, że „nie są ekskomunikowane” i nie są traktowane jako takie, bo zawsze tworzą wspólnotę kościelną. Sytuacje te „wymagają uważnego rozeznania i towarzyszenia im z wielkim szacunkiem, unikając wszelkiego języka i postawy, które dałyby im odczuć, że są dyskryminowani, oraz popierania ich udziału w życiu wspólnoty. Troska o te osoby nie jest dla wspólnoty chrześcijańskiej osłabieniem jej wiary i jej świadectwa o nierozerwalności małżeńskiej, ale raczej w trosce tej wyraża ona swą miłość”.
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 243.

„Tym, którzy nie mogą w sposób poprawny uregulować swego związku, należy przypominać, że mimo wszystko są dalej w Kościele, że mogą i powinni słuchać Słowa Bożego, uczęszczać na Mszę św., wytrwale się modlić, pielęgnować ducha i czyny pokutne, brać udział w życiu parafii i w jej dziełach miłości, ale nade wszystko cierpliwie wychowywać dzieci w wierze chrześcijańskiej. Dla takich osób urządza się czasem specjalne rekolekcje, a następnie organizuje się dla nich comiesięczne spotkania modlitewne, z Mszą św., homilią i dyskusją.”
Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 74.

„Z drugiej strony wielu Ojców „podkreśliło potrzebę uczynienia jeszcze bardziej dostępnymi i sprawnymi, być może całkowicie darmowymi, procedur stwierdzenia przypadków nieważności [małżeństwa]”. Opieszałość procesu irytuje i nuży ludzi. Moje niedawne dwa dokumenty na ten temat doprowadziły do uproszczenia procedur dla ewentualnej deklaracji nieważności małżeństwa.”
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 244.

„ (…)Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei. (…)”
Jan Paweł II, Familiaris constortio, nr 84.

DUSZPASTERSTWO ZWIĄZKÓW NIESAKRAMENTALNYCH

Rekolekcje dla związków niesakramentalnych:

Dom rekolekcjny Emaus:

3-5 grudnia 2021 r. 

2-4 grudnia 2022 r. 

Szczegóły i zapisany na stronie: http://www.emauskoniakow.pl/ 

Spotkania dla związków niesakramentalnych:

Parafia Matki Bożej Piekarskiej
ul. Pszczyńska 26
43-225 Wola k. Pszczyny
tel. 32 211 81 44

Spotkania dla związków niesakramentalnych:

  • druga niedziela miesiąca, godz. 17.00 – spotkanie w salce domu katechetycznego.

SĄD METROPOLITALNY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Adres: ul. Jordana 39,
40-950 Katowice

PORADNIA PRAWNA

Bezpłatne porady prawne odnośnie do procesu o nieważność małżeństwa udzielane są w środy w godzinach: 10.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00, jak również w soboty od 09.30 do 12.30.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług kancelarii lub biur „prawno-kanonicznych”, oferujących swe usługi w mediach, w tym: za pośrednictwem Internetu. Zdarzają się przypadki bardzo wysokich i niemożliwych do skontrolowania kosztów skorzystania z takiej pomocy, jak również wątpliwej fachowości.

Najnowsze

06 czerwiec 2022

Panewnicki Tydzień Rodziny

X Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie

22 maj 2022

Jubileusze małżeńskie 2022

Galeria zdjęć

19 marzec 2021

Archidiecezjalne Studium Duszpasterstwa Rodzin

Nowa edycja od września 2022 r.

22 luty 2021

Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie - Rok Rodziny

Materiały dla rodzin - zapraszamy

19 luty 2021

Jubileusze małżeńskie 2023

Msza Święta w intencji jubilatów odbędzie się 21 maja 2023 r.