Jubileusze małżeńskie 2020

Msza Święta w intencji jubilatów odbędzie się 24 maja 2020 r. o godzinie 12.00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach

2018-06-13

Zapraszamy małżonków obchodzących 5, 10, 15, 20 ..., a szczególnie 25, 50, 55, 60 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, na uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca w intencji jubilatów, która odbędzie się  24 maja 2020 r., o godz. 12.00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na Eucharystię do dnia 11 maja 2020 r.

Zgłoszenia można kierować:

przez FORMULARZ

lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu: 519 546 196

lub listownie pod adres: Wydział Duszpasterstwa Rodzin, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice.

***

Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,
zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie (dalej Dekret) pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych będzie Archidiecezja Katowicka z siedzibą na ul. Jordana 39 w Katowicach (dalej – administrator). Osobą do kontaktu w zakresie Świętowania jubileuszy małżeńskich (dalej – Jubileusze), jak i ochrony Państwa danych osobowych jest pani Danuta Wieszczek, tel. 519 546 196, e‑mail: d_rodzin@archidiecezjakatowicka.pl, ul. Jordana 39 w Katowicach.

 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, parafia, rocznica ślubu będzie uznane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 7, ust. 1, pkt. 1 Dekretu). Na tej podstawie będą one przetwarzane w celu zorganizowania uroczystości Jubileuszy (zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc, upominków oraz innych czynności organizacyjnych).
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku rezygnacji z udziału w Jubileuszach – do chwili poinformowania nas o tym fakcie
  2. w przypadku udziału w Jubileuszach – do chwili zakończenia czynności organizacyjnych
 3. Jednocześnie informujemy, że:
  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, nie będą też podlegały ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu
  2. podanie danych wymienionych w Pkt. 1 jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do pełnego udziału w Jubileuszach
  3. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych - jednakże niektóre z tych żądań mogą spowodować uniemożliwienie pełnego udziału w Jubileuszach
  4. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl.
   Więcej informacji na stronie: https://kiod.episkopat.pl/

Informacje Polecane

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 25.06.2019