Informacje szczegółowe na stronie: [kliknij]

Terminy

Kurs 9-cio tygodniowy rozpocznie się:
Wiosenny kurs 9-cio tygodniowy w roku 2018 rozpocznie się 11 kwiecień do 13 czerwca, godz. 18.00.
Jesienny kurs 9-cio tygodniowy w roku 2019 rozpocznie się 10 października i potrwa do 5 grudnia 2019 r., godz. 18.00.

Spotkania odbywają się w Duszpasterstwie Akademickim (budynek Kurii, wejście z boku – od ul. Wita Stwosza 16).

SPOTKANIA KURSU 9-CIO TYGODNIOWEGO ODBYWAJĄ SIĘ ZAWSZE W CZWARTKI

Przygotowanie do małżeństwa w formie rekolekcji zamkniętych dla narzeczonych oparte jest o program 9-cio spotkaniowego bezpośredniego przygotowania do małżeństwa prowadzonego metodą dialogową w Duszpasterstwie Akademickim.

Najbliższe takie przygotowanie zostanie poprowadzone w Czechowicach :
10-12 maja 2019 r.

15-17 listopada 2019 r.

Konieczne jest potwierdzenie zgłoszenia na rekolekcje.

Zapisy na kurs w Katowicach i Czechowicach przez stronę internetową.

Zapraszamy także na nauki do Rybnika. Szczegółowe informacje:na stronie internetowej

 

Na czym polega przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową

Na bazie doświadczeń związanych z prowadzeniem Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter powstał w katowickim Duszpasterstwie Akademickim program bezpośredniego przygotowania do małżeństwa metodą dialogową.opracowany przez kapelana i parę koordynującą Rekolekcji Małżeńskich: ks. Stanisława Puchałę i Teresę i Eugeniusza Malickich.

Są to spotkania dla narzeczonych, które odbywają się w formie 9-ciu cotygodniowych dwugodzinnych spotkań zakończonych dniem skupienia. W spotkaniach uczestniczą oboje narzeczeni.

Czas pomiędzy spotkaniami jest także czasem dialogu na zaproponowane jako zadanie domowe tematy.

Spotkania są czasem zwracania uwagi i skłaniania do refleksji nad istotnymi problemami i pytaniami dotyczącymi przyszłości.

Są też czasem intensywnego poznawania się, praktycznego uczenie się i rozwijanie dialogu, uczą umiejętności prowadzenia rozmów na podstawowe – choć tak często przez wielu młodych pomijane przed ślubem – tematy.

Program zawiera między innymi problematykę dotyczącą:
poznania samego siebie i przyszłego współmałżonka, hierarchii wartości i celów, komunikacji życzeń i oczekiwań, miłości i odpowiedzialności, planowania rodziny, zasad dobrego porozumiewania się, relacji do otaczającego świata, ludzi i do Boga.

Dla par, które przeszły takie przygotowanie, co jakiś czas organizowane są dni skupienia – zapewnia to możliwość kontynuowania kontaktów i pracy z młodymi małżeństwami. Spotkania te pozwalają poszerzyć przekazywane wiadomości o problematykę dotyczącą aktualnych spraw dotykających nowej – bo małżeńskiej rzeczywistości.

Z kolei na podstawie tego programu przygotowania do małżeństwa został opracowany (przez T.E.Malickich) program dnia skupienia dla narzeczonych prowadzony metodą dialogową i organizowany w parafiach.

Program ten jest opracowany w czterech wersjach czasowych ( jego wersję bazową zawiera praca dyplomowa w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie ATK –Punkt Konsultacyjny w Katowicach, a wersję IV skrypt do prowadzenia p.t. Dzień Skupienia Narzeczonych prowadzony metodą dialogową Katowickiego Duszpasterstwa Rodzin) .

Spotkania Bezpośredniego Przygotowania do Małżeństwa Metodą Dialogową obok przekazywanych treści mają na celu uczenie i rozwijanie umiejętności dialogu, zwrócenie uwagi na jego znaczenie oraz kształtowanie postawy dialogu.

Spotkania te są specyficznym rodzajem dynamiki grupy. Nie jest to terapia grupowa, grupa terapeutyczna, trening wrażliwości czy też grupa spotkaniowa, choć pewne elementy treningu wrażliwości i grup spotkaniowych są tu wykorzystywane.

Podstawowym narzędziem w czasie spotkań jest dialog, który odbywa się wyłącznie w obrębie diady narzeczeńskiej, choć na tle i w atmosferze grupy. Dialog ten ułatwia, zgodnie z sugestiami prowadzących, wyłączenie się na czas spotkania ze spraw zewnętrznych oraz koncentracja uwagi głównie na tu i teraz, może czasem w kontekście tam i wtedy, choć poruszane w dialogach sprawy dotykają często przyszłości.

Formy dialogowe stosowane w spotkaniach przygotowania do małżeństwa są szkołą przedmałżeńskiego nabywania sprawności dobrej komunikacji. Dają poprzez przeżycie uczuciowo – emocjonalne przy zaangażowaniu woli człowieka podstawy do tworzenia atmosfery dialogu prowadzącego do spotkania osobowego.

Istotne w procesie przygotowania bezpośredniego do małżeństwa jest to, aby narzeczeni nauczyli się dialogu, ukształtowali w sobie postawę dialogu, po to, by umieli porozumiewać się w każdej sytuacji. Tworzona dzięki dialogowi więź miłości staje się fundamentem trwałego i nierozerwalnego małżeństwa.