Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie KLIKNIJ

Wytyczne pastoralne do adhortacji "Amoris Laetitia"

***

Materiały do prowadzenia adoracji przed Światowym Spotkaniem Rodzin w Rzymie

***

Różaniec dla rodzin. Aby pobrać e-book - kliknij.

***

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

(Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
Rzym, 22-26 czerwca 2022)

 

***

Filmy

1. Iść razem

Papież Franciszek w dialogu z rodzinami w serii 10 filmów

Rozpoczynamy dzisiaj drogę, którą pójdziemy razem przez 10 miesięcy, żeby opowiedzieć o pięknie bycia rodziną. Każdy jest powołany, by zatroszczyć się z miłością o życie rodzin, ponieważ one nie są problemem, ale zawsze są darem i kiedy spoglądamy w przyszłości – one są szansą. Takie jest zaproszenie papieża Franciszka w filmie video Iść razem, w pierwszym z 10 video, w których będziemy patrzyli na rodzinę oczyma rodzin z różnych stron świata.

Przez pryzmat tych 10 video, wychodząc od rozdziałów adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, ojciec święty, z pomocą kilku rodzin, zaprasza nas do wspólnej drogi żeby na nowo odkryć rodzinę jako dar, pomimo wszystkich problemów, przeszkód i niepowodzeń, z którymi rodzina musi się zmierzyć.

Ta pomoc pastoralna powstała z inicjatywy Dykasterii ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia we współpracy z dykasterią ds. Komunikacji na użytek Roku Rodziny Amoris Laetitia.

1. Idąc razem

   Aby zobaczyć przewodnik do filmu kliknij  

 

2. Rodzina w świetle Słowa Bożego

   Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

3. Powołanie rodziny

    Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

4. Miłość w małżeństwie

 

   Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

5. Wieczność i piękno miłości

 

  Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

6. Miłość płodna

   Aby zobaczyć przewodnik do filmu kliknij

 

7. Wezwani do misji w Kościele

   Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

8. Wychowanie dzieci

    Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

9. Towarzyszenie w słabości

  Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

10. Duchowość małżeństwa i rodziny

 

 Aby zobaczyć przewodnik do filmu - kliknij

 

19 marzec 2021

Archidiecezjalne Studium Duszpasterstwa Rodzin

Nowa edycja od września 2022 r.

22 luty 2021

Rok Rodziny Amoris Laetita

Rok Rodziny Amoris Laetitia jest inicjatywą papieża Franciszka, skierowaną do wszystkich rodzin...

19 luty 2021

Jubileusze małżeńskie 2022

Msza Święta w intencji jubilatów odbędzie się 22 maja 2022 r.