Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie KLIKNIJ

Wytyczne pastoralne do adhortacji "Amoris Laetitia"

Modlitwa

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

(Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
Rzym, 22-26 czerwca 2022)

 

Filmy

1. Iść razem

Papież Franciszek w dialogu z rodzinami w serii 10 filmów

Rozpoczynamy dzisiaj drogę, którą pójdziemy razem przez 10 miesięcy, żeby opowiedzieć o pięknie bycia rodziną. Każdy jest powołany, by zatroszczyć się z miłością o życie rodzin, ponieważ one nie są problemem, ale zawsze są darem i kiedy spoglądamy w przyszłości – one są szansą. Takie jest zaproszenie papieża Franciszka w filmie video Iść razem, w pierwszym z 10 video, w których będziemy patrzyli na rodzinę oczyma rodzin z różnych stron świata.

Przez pryzmat tych 10 video, wychodząc od rozdziałów adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, ojciec święty, z pomocą kilku rodzin, zaprasza nas do wspólnej drogi żeby na nowo odkryć rodzinę jako dar, pomimo wszystkich problemów, przeszkód i niepowodzeń, z którymi rodzina musi się zmierzyć.

Ta pomoc pastoralna powstała z inicjatywy Dykasterii ds. Osób Świeckich, Rodziny i Życia we współpracy z dykasterią ds. Komunikacji na użytek Roku Rodziny Amoris Laetitia.


Aby zobaczyć rozważania do filmu kliknij

 

15 wrzesień 2021

Inspiracje ks. Jana

Inspiracje Sługi Bożego ks. Jana Machy - zapraszamy

22 luty 2021

Rok Amoris Laetita

Rok Rodziny Amoris laetitiajest inicjatywą papieża Franciszka, skierowaną dowszystkich rodzin na całym...

19 luty 2021

Jubileusze małżeńskie 2022

Msza Święta w intencji jubilatów odbędzie się 22 maja 2022 r.